• Jan Dara, The Beginning 2012

    Yang Mau Reques Boleh Kontak saya di bawah : Tank's For Watching . Dan jangan lupa guys , like comment share and subscribe. Jan Dara: Finale (Jan Dara Part 2) จันดารา ปัจฉ.....
  • Jan Dara The Finale 2013

    Bangkok, những năm đầu thế kỷ trước. Jan Dara là đứa trẻ thiếu may mắn. Hắn lọt lòng thì mẹ qua đời, vì thế ông Khun Luang (Santisuk Promsiri), cha hắn,.....